Informace pro prodejce


 1. Přihlášení na trhy je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním registračního formuláře a zasláním na email julie.zendulkova@moravska-cesta.cz (formulář ke stažení výše)
 2. Výběr vystavovatelů je výhradně v kompetenci organizátorů.
 3. Prodejní stánky zajišťuje vystavovatel.

  Stoly a židle nebudou k dispozici, pokud potřebujete, dovezte si prosím svoje!!

 4. Každý stánek musí být řádně označen ( IČO a název firmy).
 5. Každý vystavovatel svou účastí souhlasí se "Závaznými pokyny pro prodejce".
 6. Přednost mají vystavovatelé námi ověření.
 7. Organizátor neodpovídá vystavovateli za obchodní výsledek, finanční nebo jiné ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení jím prodávaného zboží a podobně.
 8. Ke Galerii Šantovka se vjíždí v čase od 7:00 - 9:00 hod., a to přes tramvajové koleje. Vše potřebné pro prodej či prezentaci je potřeba v co nejkratší době z automobilů vyložit a poté neprodleně opustit prostor před obchodním centrem. K parkování vozidel použijte prosím venkovní parkoviště Galerie Šantovka.
 9. Každý vystavovatel je povinen zůstat na prodejním místě po celou dobu konání trhů. Není možné odjíždět dříve než je stanoveno. Pozdější odjezd je možný.
 10. Pro opuštění prodejní plochy po skončení konání trhů je nutné využít manipulační vozík, kterým zboží převezete k autu. Parkoviště není daleko, vozík lze v případě nutnosti zapůjčit. V čase do 20hod nelze zajistit příjezd autem ke Galerii Šantovka.
 11. Při odjezdu dbejte bezpečnosti, místo konání trhů se nachází v přímé blízkosti Galerie Šantovka.
 12. Vystavovatelé zajistí, aby nedošlo k poškození zapůjčených stánků. Za škody vzniklé prezentací nese plnou odpovědnost výhradně vystavovatel, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, že v případě poškození stánku uhradí nutnou opravu.
 13. Po celou dobu trvání akce je možné využívat toalety v Galerii Šantovka, kde je také zdroj pitné vody.

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení, zejména Živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy, na trh mohou dohlížet inspektoři ČOI, CZPI, KHS a KVS.